نحوه ارسال محصولات برای مشتریان

تحویل کالا پس از تسویه حساب انجام پذیر میباشد

هزینه حمل کالا بهعده خریدار می باشد