شما میتوانید شکایات خود را از طریق support@pakhshepioneer.com ویا تماس با تلفن 02166745737 با مدیریت این مجموعه در میان بگزارید.