بلندگوهای تمام رنج

بلندگوهای تمام رنج

بلندگوهایی که حدود بازه صوتی 20 تا 20،000 هرتز (متناسب گوش انسان) را پخش میکنند تمام رنج هستند.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: