بلندگو‎های ترکیبی

بلندگو‎های ترکیبی

به بلندگوهایی که بخش‎های آن قابل جدا شدن از هم باشند "ترکیبی" گفته میشود.

مزیت این نوع بلندگو‎ها امکان تعبیه بهتر و شفافیت صدای آنهاست.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: