توییتر و سوپرتوییترها

توییتر و سوپرتوییترها

توییتر و سوپر توییترها زیر ترین صداهای قابل شنیدن (فرکانس بالا) را ادا میکنند.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: