میدرنج‌ها

میدرنج‌ها

بلندگوهایی که بخش میانی بازه صوتی  شنوایی (بین زیر و بم) را ادا میکنند میدرنج نام دارند.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: